سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

فرم نوبت دهی اینترنتی

فرم نوبت دهی اینترنتی


برای دریافت نوبت، لطفا اطلاعات زیر را به دقت تکمیل کنید و سپس منتظر تماس همکاران مرکز باشید.

به منظور تکمیل پرونده پزشکی بیمار و کسب اطلاعات دقیق از روند بیماری ایشان، خواهشمند است اطلاعات درخواستی در فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید
کد ملی خود را وارد کنید
موبایل خود را وارد کنید
شماره موبایل دوم را وارد کنیدآپلود مدارک بیمار ( درخواست پزشک، جواب نمونه برداری، سایر مدارک ....)

( لازم به ذکر است مدارک و اطلاعات ارسالی فقط در اختیار پزشک مرکز قرار داده میشود )