سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

ورود به پروفایل بیمار

ورود به پروفایل بیمار


برای دسترسی به اطلاعات خود، لطفا وارد پروفایل خود شوید.

توجه داشته باشید بعد از دریافت نوبت توسط شما و تایید پرسنل مرکز، پنل شما فعال خواهد شد و میتوانید با اطلاعات خود، وارد پنل کاربری شویذ
    فراموشی رمز عبور